top of page
KONTENT MARKETING

1. Úvod o kontent marketingu

Ako vznikol kontent marketing?

Ako nás ovplyvňujú sociálne siete?

Kontent je prítomnosť a budúcnosť marketingu

2. Prečo budovať značku?

Branding je kľúč

Je možné robiť dobrý marketing bez kontentu?

3. Prečo potrebujeme zaujímavý kontent?

Čo je to kontent marketing?

Kontent marketing príklady (6 konkrétnych príkladov)

4. Úvod do stragégie

Stratégia kontent marketingu (8 konkrétnych bodov) 

5. Kategórie pridávania 

Ako si vytvoriť kategórie pridávania postov?

6. Presety

Čo je preset, ako funguje a prečo by ste ho mali používať?

Váš čas je cenný

Tvorba presetu

Ako si urobiť preset cez sociálnu siet?

KONTENT MARKETING

bottom of page