top of page

Autorské práva v oblasti grafiky a dizajnu

Dáta tečú po sieťach prúdom a v tom zhromaždení už pomaly každý zabúda, kam až siaha hranica zákona. Respektíve čo sa smie a čo nie. Musím povedať, že táto otázka je často orieškom aj pre skúsených právnikov. Reč bude o grafike a dizajne. Oblasť grafiky a dizajnu je skôr oblasť civilného práva. Aj keď v určitých prípadoch, vo chvíli keď konanie začne byť spoločensky nebezpečné, môže ísť aj o trestný čin.


Všeobecne platí, že kto nemá povolenie autora, nemôže kopírovať nič, čo je dielom v zmysle autorského práva. Na veci nič nemení ani to, že autora nepoznám. Pôvodné a jedinečné ukazovatele a tlačidlá sú rovnako ako všetky ostatné tzv. nehmotné statky chránené predovšetkým autorským zákonom. Vo chvíli, keď vzniknú ako pôvodné, originálne dielo, začína sa ich právny život. Pôvodnosť podľa zákona spočíva v tom, že dielo je autorovým vlastným duševným výtvorom. Jedinečnosť je v podstate otázkou posúdenia, či takéto dielo už neexistuje. Rovnako grafická podoba, pokiaľ spĺňa vyššie uvedené podmienky, je chránená a nie je možné ju kopírovať.


Vždy pritom musíme uviesť meno autora či osoby, pod menom ktorej sa dielo uvádza na verejnosti, názov diela a prameň. Môžeme tiež zhotovovať rozmnoženiny fotografií, pokiaľ sú našou podobizňou, objednali sme ich a zaplatili. Iné použitie fotografií, grafiky či internetových stránok, než vyššie uvedené výnimky, potom prekračuje hranicu zákona a hrozí žalobou.Zdroj: www.interval.cz

Comments


bottom of page